Vindkraft Norr
StatkraftSCA
 
2016-06-14
Månadsbrev för juni. Läs det senaste om Björkhöjden.
Läs mer ›
2016-06-02
850 gäster invigde Björkhöjden och Ögonfägnaden.
Läs mer ›
2016-06-01
Idag inviger vi Björkhöjden och Ögonfägnaden
Läs mer ›
Till Arkivet

Välkommen till Statkraft SCA Vind AB

Satsningen på sex vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 3TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Stamåsen
Vindpark Stamåsen togs i drift under hösten 2013. Läs mer.

 

Mörttjärnberget
Vindpark Mörttjärnberget togs i drift våren 2014. Läs mer.

Ögonfägnaden
Vindpark Ögonfägnaden togs i drift årsskiftet 2014/2015. Läs mer.

Björkhöjden
Vindpark Björkhöjden togs i drift årsskiftet 2015/2016.

Generiska viagra brjar arbeta i ca 30 minuter och det kan pg i upp till 4 timmar. Men denna populra lkemedel uppfanns fr att behandla pulmonell arteriell hypertension.