Kontakt

Telefon

+46 620 198 00

Kontor

Kontor Sollefteå

Statkraft Sverige AB
Nipan 51
881 52 SOLLEFTEÅ

Kontor Stockholm

Statkraft SCA Vind AB
Sveavägen 9
111 57 STOCKHOLM

Kontor Östersund

Statkraft Sverige AB
Fyrvallavägen 1 A
831 43 ÖSTERSUND

Vindparker

Vindpark Björkhöjden

Hocksjön 101
880 40 RAMSELE

Vindpark Stamåsen

Stamåsen 580
833 93 STRÖMSUND

Vindpark Mörttjärnberget

Mörttjärnberget 111
840 67 SÖRBYGDEN

Vindpark Ögonfägnaden

Sörviken 420
830 70 HAMMERDAL

På plats i vindparkerna

Jens Näsström

Björkhöjden, Stamåsen & Ögonfägnaden
Drift- och underhållschef
Telefon: 070-548 39 37
jens.naesstroem@statkraft.com

Janita Palmqvist

Mörttjärnberget
Drift- och underhållschef
Telefon: 070-441 50 61
janita.palmqvist@statkraft.com

Här är vi som arbetar med vindkraft

Anders Hildebertzon

Kraftverkschef
anders.hildebertzon@statkraft.com

Anna Edholm

Hälsa & säkerhet
anna.edholm@statkraft.com

Magnus Österberg

Hälsa & Säkerhet
magnus.osterberg@statkraft.com

Bjørn Mo Østgren

VD för Statkraft Sverige Vind AB
BjornMo.Ostgren@statkraft.com

 

 

Johan Boström

Chef för vindkraftsutveckling i Sverige
Johan.Bostroem@statkraft.com